ข่าว & CSR
VVIP Day “The Residence Condominium”
เปิดจองห้องสำหรับลูกค้าพิเศษ ของ เดอะเรสซิเดนซ์คอนโดมิเนียม ขอบคุณที่เลือกลงทุนคอนโดมิเนียมส่วนตัวของเราในฐานะสินทรัพย์ที่มีค่า
© 2013-2020 Bansuanthong Company Limited. All rights reserved.