ติดต่อบ้านสวนทองกรุ๊ป
บ้านสวนทองกรุ๊ป
247 / 276-277 ม.5 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
Tel : 038-760737
Sales : 092-252-9844, 092-262-9855
Fax : 038-760081
Email : Info@BanSuanThong.com
ชื่อ - นามสกุล :
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
สอบถาม :
รายละเอียด :
 
รู้จักบ้านสวนทองกรุ๊ป
บ้านสวนทองกรุ๊ปเริ่มดำเนินกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 จนถึงปัจจุบัน กว่าทศวรรษ เรามุ่งพัฒนาที่อยู่อาศัยด้วยความเป็นมืออาชีพ ใสใจทุกรายละเอียดในการสร้าง ที่อยู่อาศัยประเภท แนวราบและแนวสูง โดยคำนึงถึง การดีไซน์รายละเอียดภายนอกและ ภายในที่ทันสมัย ฟังก์ชันการ ใช้สอยที่ลงตัวและมีคุณภาพการก่อสร้างที่มาตรฐาน อีกทั้งมุ่งเน้นการเลือกทำเลที่มีศักยภาพ สะดวก ปลอดภัย เหมาะแก่การอยู่อาศัยเพื่อ ตอบโจทย์ Lifestyle การใช้ชีวิตที่ทันสมัย และสร้างความสุขความอบอุ่น เพื่มคุณภาพชีวิต แห่งการอยู่อาศัยของลูกค้า

นอกจากนี้ตลอดระยะเวลากว่า 22 ปีที่เราดำเนินธุรกิจ เรายังมุ่งสร้างสังคมและครอบครัวที่ อบอุ่นโดยเน้น การจัดกิจกรรมพบปะกับลูกค้าและจัดการมอบทุนการศึกษา รางวัลเรียนดี ต่างๆ แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ที่อยู่ในโครงการของเครือบ้านสวนทองกรุ๊ปทุกโครงการ เป็นประจำทุกๆปีเพื่อเป็นการ ตอบแทน คืนสู่สังคม
ร่วมงานกับบ้านสวนทองกรุ๊ป
ตำแหน่งงาน
 • ผู้ช่วยฝ่ายขาย (Sale Assistant) พนักงานประจำ (จำนวน 1 อัตรา)
  - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า
  - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • พนักงานบัญชี (Accountant) พนักงานประจำ (จำนวน 1 อัตรา)
  - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า
  - เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  - มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี ในบริษัทอย่างน้อย 1 ปี
  - ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • หัวหน้าช่าง (Foreman) พนักงานประจำ (จำนวน 1 อัตรา)
  - วุฒิการศึกษา ปวช,ปวส ขึ้นไป
  - เพศชาย
  - ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  - มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • © 2013-2020 Bansuanthong Company Limited. All rights reserved.