ข่าว & CSR
CSR Donation News
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหาร บ้านสวนทอง กรุ๊ป มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 (หนึ่งแสนบาท) สมทบทุนให้แก่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เพื่อจัดทำห้องผ่าตัดอฉริยะ และ จัดซื้อเครื่องมือการแพทย์
© 2013-2020 Bansuanthong Company Limited. All rights reserved.