ข่าว & CSR
12 สิงหาคม 2561 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 คณะผู้บริหาร และ พนักงาน บ้านสวนทอง กรุ๊ป ร่วมถวายพระพรชัยมงคล และถวายความจงรักภักดี ณ NBT ช่อง 11
© 2013-2020 Bansuanthong Company Limited. All rights reserved.