ข่าว & CSR
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ลักษ์เซ่ (L’axe) ในเครือ JALUX จากประเทศญี่ปุ่น ได้จับมือ เซ็นต์สนธิสัญญาร่วมกัน กับ เดอะ คอมพลีท ในเครือ บ้านสวนทอง กรุ๊ป โดย ลักษ์เซ่ รับบริหารและบริการดูแลผู้เช่าญี่ปุ่น อย่างครบวงจร ใน หมู่บ้าน เดอะ คอมพลีท ศรีราชา เพิ่มเติม: JALUX คือ บริษัท ในเครือ Japan Airline 1 ในสายการบินที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ทั้งนี้ JALUX ยังมีบริษัท ในเครือ ธุรกิจต่างๆอีกมากมาย อาทิ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในญี่ปุ่น เป็นต้น
© 2013-2020 Bansuanthong Company Limited. All rights reserved.