ข่าว & CSR
บรรยากาศ คณะนักศึกษาหลักสูตร MRE มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานโครงการ The Complete
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร บ้านสวนทอง กรุ๊ป ได้ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ และ นักศึกษา ปริญญาโท หลักสูตรโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE) จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยในงาน ได้มีการเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน โครงการ หมู่บ้าน เดอะ คอมพลีท พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย แก่คณะนักศึกษา
© 2013-2020 Bansuanthong Company Limited. All rights reserved.